Okunuyor:
Chess ve Tomas’ın Çocuk Sınıflandırması
Paylaş:
Image

Chess ve Tomas’ın Çocuk Sınıflandırması

Talha Berk Gürbüz
3 yıl önce

Kolay Çocuk: Thomas, Chess ve Birch’e göre, çocukların % 40’ını tanımlamaktadır. Diğerlerine karşı olumlu bir tutum içerisinde olan, sosyal olarak aktif, yeni deneyimler karşısında açıklık sergileyen, öğrenmeye yatkın ve kişisel isteklerini doğru aktarabilen çocuk tiplerini kapsamaktadır. Bu çocuklardaki kolay mizacın gelişiminde çevresel etmenlerin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kolay çocukların gösterdiği tepkiler, değişken tavır ve duygusal geçişlerinin ebeveynleri tarafından doğru kontrol edildiği saptanmıştır (Kökçü & Kesebir, 2010).

Zor Çocuk: Çocukların %10’unu kapsadığı düşünülmektedir. Sık geçirilen öfke atakları, olumsuz ve ani duygu geçişleri ya da düzenli olma ile ilgili sıkıntıkar yaşama ile tanımlanan zor çocuklar, olayları yüksek ses ile reddetme (ağlama, hıçkırık vb.) ve sıklıkla hayal kırıklığına hissi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu çocukların çevreden gördüğü aşırı baskı sonucu bu tavırları sergilediği de düşünülmektedir. Genel olarak aile bireyleri tarafından doğru duygu kontrol sağlanamamıştır (Akın, 2018).

Yavaş Isınan Çocuk: Çocukların %15’ini kapsadığı düşülmektedir. Çoğunlukla çocukluk dönemlerini annelerine yapışarak geçirirler. Olaylara karşı tepki ve duyarlılık seviyeleri düşüktür. Yeni girişimlere karşı çekingen ve geri planda kaldıkları görülür. Girişim ve gelişim düzeyleri başkaları tarafından harekete geçirilmediği taktirde içlerine kapanık tutum sergileme eğiliminde olabilmektedirler. Yavaş ısınan çocuklar, tetikleyici faktörlerin varlığı ve kendilerini rahat hissetmeleri durumunda girişkenlik göstereceklerdir (Akın, 2018).


Kaynakça

Akın, B. (2018). Mizaç Özellikleri ve Gelişime Etkileri. Türkiye Klinikleri, 5-9.

Kökçü, F., & Kesebir, S. (2010). İki Uçlu Olgular ve Çocuklarında Bağlanma Biçiminin Mizaç, Kişilik ve Klinik Özellikler ile İlişkisi: Kontrollu Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 309-317.

 

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

Görmezden Geldiğimiz Bir Takım Olay, Durum ve İnsanlar: “Seyirci Etkisi”

Kalabalık bir yolda yürürken tanımadığınız birinin yerde yattığını görseydiniz tepkiniz ne olurdu? İçinizdeki insancıl duygulardan dolayı şuan “Kesinlikle yardım ederdim!” diyebilirsiniz ama ne yazık

Image

Olumlu ve Olumsuz Duyguların Kontrolü: Duygu Düzenleme Stratejileri

Duygu, birey için önemli sayılabilecek durumlar söz konusu olduğunda koşulsal olarak, bazı durumlarda ise neredeyse otomatik olarak ortaya çıkan deneyimsel davranışlar örüntüsü, fizyolojik tepki...

Image

B.F. Skinner kızını bir kutuda mı yetiştirdi ?

Skinner’ın, “havalı beşik” (“bebek bakıcısı” veya “vâris düzeltici” ismiyle de anmaktaydı) adını verdiği bir çeşit beşik/oyun parkı geliştirdiğini biliyor muydunuz?

arrow-up icon