Okunuyor:
Ebeveynlik Tarzları
Paylaş:
Image

Ebeveynlik Tarzları

İlkay Kahyalar
3 yıl önce

Ebeveynlik tarzları, çocukların o anki ve gelecekteki farklı davranışlarında etki sahibidir. Ebeveynin tutumuna göre çocuk, ilerde kendine güvenen veya öz saygısı düşük bir birey olabileceği gibi, arkadaş canlısı veya reddedici davranışlarda bulunan bir birey de olabilir. Gelişim psikoloğu Diana Baumrind tarafından yapılmış bir araştırmaya göre, çocukların sosyal becerilerini şekillendirmede 4 temel ebeveynlik tarzı rol almaktadır.

Karışmayan Ebeveynler:

Çocuklarının beslenme ve barınma ihtiyaçları dışında bir şey yapmayan bu ebeveynler, duygusal kopuklukta oldukları için çocuklarına az ilgi gösterirler. Çocukları sevilmediğini hissederler ve duygusal olarak kopuklardır. Düşük sosyal beceriye sahip bu çocuklar süregiden sonuçlara yol açabilecek akran reddine maruz kalabilir. Ebeveyn örnek davranışı: “Ödevini yapıp yapmaman umrumda değil.”

İzin Verici Ebeveynler

Talepkâr olmayan bu ebeveynler çocuklarına esnek ve tutarsız talimat verirler. İlgili olmalarına karşın,çocuklardan daha az ilgi beklerler. İzin verici ebeveynlerin çocukları olgunlaşmamış, aksi, bağımlı ve düşük kendilik kontrolü sergileyebilir. Ebeveyn örnek davranışı: “Ödevini yapman iyi olur; fakat acelesi yok.”

Demokratik Ebeveynler:

Bu ebeveynler belli sınırlar koyarlar, çocuklarının sorularına açıklama getirirler, çocuklarıyla beraber düşünüp istekleri için gerekçeler kullanırlar. Aynı zamanda, belli amaçlar oluşturmaya ve çocuklarının bağımsızlıklarını güçlendirmeye çalışırlar. Bu ebeveynlerin çocukları yüksek sosyal beceriye sahip, sempatik, bağımsız ve kendine güvenen bireyler olurlar. Ebeveyn örnek davranışı: “Ödevini biz komşuya gitmeden bitirmelisin. Sen bitirdiğinde biz gidebileceğiz.”

Otoriter Ebeveynler

Katı kurallara sahip, baskıcı, sorgusuz itaat bekleyen ve cezalandırıcı ebeveynlerdir. Bu ebeveynin çocukları çekingen, arkadaş canlısı olmayan, nispeten içe kapanık ve asosyal olma eğilimindedirler. Ebeveyn örnek davranışı: “Eğer ödevini yapmazsan arkadaşınla görüşmeni yasaklayacağım!”

Fakat unutulmamalıdır ki bir çocuğun sosyal becerilerinde sadece ebeveynlik tarzı rol almaz; çocuğun mizacı da (doğuştan sahip olduğu içsel eğilim) önemlidir. Örneğin bir çocuk doğuştan neşeli, sakin, asabi, endişeli veya asabi olabilir. Bu sebeple ebeveynler otoriter veya demokratik tarza sahip olsalar da çocuklar bir dereceye kadar bu tarzlardan etkilenirler.


Kaynakça

McGraw Hill, (2013). Aklımın Aklı: Psikoloji (2. Baskı). (M. Durak, E. Durak ve U. Kocatepe, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013).


Bunları beğenebilirsiniz.

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Terapi Odası

Her öyküye değil, çoğu zaman tamamlanamamışlara kalem tutar terapi odaları. Tamamlananlar sıcak bir gülümseme eşliğinde anılarda tazelenirken ...

Image

Rakamlarla Dünyada Kadın Olmak

Şiddet, birey üzerinde fiziksel bir gücün ya da iktidarın kasıtlı bir biçimde uygulanması sonucu psikolojik hasara, ölüme veya fiziksel yaralanmaya yol açmasıdır.

Image

Duygular İnsan Yaşamında Neden Önemlidir?

“Mesele, duyguları aklımızdan söküp atmak ya da arkalarına saklanmak değil, bunları kabul ederek yaşamak ile ilgilidir.”

arrow-up icon