Okunuyor:
Erich Fromm ve Özgürlük
Paylaş:
Image

Erich Fromm ve Özgürlük

Şükrü Önbaş
3 yıl önce

Erich Fromm’a göre hepimiz büyüyüp bireysellik duygumuz geliştikçe, kontrol edemediğimiz şeylerin farkına varır ve çaresizce, ne kadar önemsiz olduğumuz gerçeği ile yüzleşiriz. Bu önemsizlik algısına iki şekilde cevap veririz. Ya özgürlükten kaçarız, ya da olumlu özgürlüğe yöneliriz.


Fromm’a göre insanlar özgürlükle birlikte gelen güçsüzlükle başa çıkabilmek için üç ana strateji izler. Bazıları “otoriteciliğe” başvurur. Yani kendilerini güçlü hissedebilmek için, daha güçlü insanlarla ya da şeylerle özdeşleşirler.

Bazıları “yıkıcılığa” başvurur. Dışarıdaki dünyaya kıyasla güçsüz olduğu duygusundan, o dünyayı yok etmekle kaçabilirim diye düşünür. Bazıları ise “mekanik uyumluluğu” (konformizm)’i seçer. Özgürlükle özdeşen kaygılarla savaşmak için o toplumun uygun gördüğü rolü ve yaşam tarzını benimser.


Fromm’a göre “olumlu özgürlük” oluşturmanın yolu ise içinden geldiği gibi davranmaktan yani gerçek arzularımızı yaşamak ve ifade etmekten geçer.


Kaynak: Burger., J. (2016). Kişilik, Psikoloji Bilminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri (5). Kaknüs Yayınları.

Fromm., J. (1941). Özgürlükten Kaçış (3). Say Yayınları.

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

Sigmund Freud Hakkında Az Bilinen 10 Şey

Freud, cenin zarıyla birlikte doğdu. Bu durumda cenin zarı bebeğin kafasına yapışık halde bulunmaktadır. O zamanların batıl inancıyla bu iyi bir işaret olarak görülmekteydi. Freud’un annesi bu dur...

Image

Düşüncelerimiz Dil Yapımızdan Etkilenir mi?

Sapir-Whorf Hipotezi insan düşüncesinin yerel dilerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğini söylemektedir.

Image

John Lee’nin 6 Aşk Tarzı

John Lee, aşkın 6 türünün olduğunu ve bunların bir renk skalasına benzediğini düşünüyordu. Lee’ye göre 3 temel renk olduğu gibi, aşkın da 3 temel türü vardır.

arrow-up icon