Faydalı Linkler

American Psychiatric Association 
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikiyatri Derneği
Amerikan Psychologıcal       Assocıatıon
Toad (Türkiye Ölçme Araçları Dizini)
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
İnternational Union of Psychological Science
International Society of Schema Therapy
Society for Psychotherapy Research
Editör Girişi