Karakterler

Freud’un babası onu tüm çocuklarından ayrı bir yerde tutardı. Öyle ki on kişinin yaşadığı üç odalı evde Freud’un çalışması için özel odası bulunuyordu.