#Özgün Yazılar

"Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu?"

Image
Image

Psikoloji Bilimi Alt Disiplinleri

Adli Psikoloji, Araştırma Psikolojisi, Biyolojik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Evrimsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi...

Image

Mühürleme (Basımlama) Unutulmaz!

Avusturyalı zoolog ve doktor Konrad Lorenz davranış bilimlerinin – doğal yaşamdaki hayvan davranışlarının karşılaştırmalı araştırması- kurucularından biridir. Lorenz çalışmalarına kazları...

Image

Pavlov’un Köpeği

İnsanoğlunun davranışlarının büyük çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Dolayısıyla bu davranışların nasıl oluştuğu, niçin böyle davrandığımızı aydınlatabilmek için, öğrenmenin tanımlanmasına...

Image

Ölüm Farkındalığının Hayatın Anlamı Üzerine Etkisi

Hayatı değerli kılan şey nedir? Yaşamaya dair motivasyonlar kişiden kişiye farklılık gösterir: kimileri için üretmek , kimileri için kendini gerçekleştirmek, kimileri içinse sevmek-sevilmek...

Image

Olumlu ve Olumsuz Duyguların Kontrolü: Duygu Düzenleme Stratejileri

Duygu, birey için önemli sayılabilecek durumlar söz konusu olduğunda koşulsal olarak, bazı durumlarda ise neredeyse otomatik olarak ortaya çıkan deneyimsel davranışlar örüntüsü, fizyolojik tepki...

Image

Stres ve Genel Uyum Sendromu

Stres: Bireyin tehdit edici ve zorlayıcı olaylarla karşılaşma anında içerisinde bulunduğu, baş edebileceği düzeyde olduğu sürece gelişmesine yardımcı, aksi takdirde ise bireyin tüm psikolojik ve...

Image

Öz Yeterlilik ve Öz Saygı Nedir?

İnsanların kendine karşı tutumları ve inançları, hedefledikleri durumu gerçekleştirmede büyük rol oynar. Bu inançlar ve tutumlar öz yeterlilik ve öz saygı kavramları adı altında ele alınır.

Image

Ebeveynlik Tarzları

Ebeveynlik tarzları, çocukların o anki ve gelecekteki farklı davranışlarında etki sahibidir. Ebeveynin tutumuna göre çocuk, ilerde kendine güvenen veya öz saygısı düşük bir birey olabileceği gibi...

Image

Adleriyen Kavramlar: Bireysel Dinamikler ya da Toplumsal Belirleyiciler

Adler, her birimizin yaşama bir aşağılık duygusuyla başladığını düşünür. Güçsüz ve çaresiz bir çocuğun yaşamını sürdürebilmek için daha büyük ve güçlü yetişkinlere bağımlı olması, bunun ilk örneğidir

Image

Psikolojide Popüler 4 Rüya Yorumu

Rüyalar, psikolojide, bireyin uykudayken yaşadığı her tür görüntü, duygu ve düşünce olarak tanımlanır. Psikologlar neden rüya gördüğümüz ve nasıl rüya gördüğümüz konusunda bir görüş birliğine varamam

Image

Özgür İrade ve Determinizm

Determinizm (Belirlenimcilik) Genel anlamıyla evrendeki her olayın fiziksel ve potansiyel açıdan ölçülebilir bir nedeni bulunduğu, kendinden önce gelen olaylarla belirlendiği ve açıklanabileceği...

Image

Öncesi Çaresizlik; Sonrası Pişmanlık Olan En Hiddetli Duygu: Öfke

Genel olarak öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Kontrolsuz öfkenin hem birey hem de toplum üzerinde son derece yıkıcı bir...

arrow-up icon