#Özgün Yazılar

"Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu?"

Image
Image

Görmek İstenilen, Aslında Olan: Toplumsal Cinsiyet

Sen kadınsın, ben erkek. Bizi birbirimizden ayıran sence ne? Sorunun yalnız bir cevabı var, biyolojik farklılıklarımız. Peki, sadece bu kadar küçük bir sebep bizim çok farklı olduğumuzu öngörebilir mi?

Image

İnsan Beyni Hakkında 8 İlginç Bilgi

Ortalama yetişkin insan beyni yaklaşık 3 kilo ağırlığında ve erkeklerde kadınlardan daha büyük olma eğilimindedir...

Image

Öğrenme Teknikleri ve Öğrenmeye Uygun Fizyolojik ve Psikolojik Hazırlık

Öğrenmeyi farklı açılardan tanımlamak mümkündür. En genel tanımıyla öğrenme, kişinin çevreden almış olduğu duyumları, zihinsel süreçler içerisinde yorumlayarak, düşünce sistemini işler...

Image

Psikoloji Bilimi Alt Disiplinleri

Adli Psikoloji, Araştırma Psikolojisi, Biyolojik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Evrimsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi...

Image

Mühürleme (Basımlama) Unutulmaz!

Avusturyalı zoolog ve doktor Konrad Lorenz davranış bilimlerinin – doğal yaşamdaki hayvan davranışlarının karşılaştırmalı araştırması- kurucularından biridir. Lorenz çalışmalarına kazları...

Image

Pavlov’un Köpeği

İnsanoğlunun davranışlarının büyük çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Dolayısıyla bu davranışların nasıl oluştuğu, niçin böyle davrandığımızı aydınlatabilmek için, öğrenmenin tanımlanmasına...

Image

Ölüm Farkındalığının Hayatın Anlamı Üzerine Etkisi

Hayatı değerli kılan şey nedir? Yaşamaya dair motivasyonlar kişiden kişiye farklılık gösterir: kimileri için üretmek , kimileri için kendini gerçekleştirmek, kimileri içinse sevmek-sevilmek...

Image

Olumlu ve Olumsuz Duyguların Kontrolü: Duygu Düzenleme Stratejileri

Duygu, birey için önemli sayılabilecek durumlar söz konusu olduğunda koşulsal olarak, bazı durumlarda ise neredeyse otomatik olarak ortaya çıkan deneyimsel davranışlar örüntüsü, fizyolojik tepki...

Image

Stres ve Genel Uyum Sendromu

Stres: Bireyin tehdit edici ve zorlayıcı olaylarla karşılaşma anında içerisinde bulunduğu, baş edebileceği düzeyde olduğu sürece gelişmesine yardımcı, aksi takdirde ise bireyin tüm psikolojik ve...

Image

Öz Yeterlilik ve Öz Saygı Nedir?

İnsanların kendine karşı tutumları ve inançları, hedefledikleri durumu gerçekleştirmede büyük rol oynar. Bu inançlar ve tutumlar öz yeterlilik ve öz saygı kavramları adı altında ele alınır.

Image

Ebeveynlik Tarzları

Ebeveynlik tarzları, çocukların o anki ve gelecekteki farklı davranışlarında etki sahibidir. Ebeveynin tutumuna göre çocuk, ilerde kendine güvenen veya öz saygısı düşük bir birey olabileceği gibi...

Image

Adleriyen Kavramlar: Bireysel Dinamikler ya da Toplumsal Belirleyiciler

Adler, her birimizin yaşama bir aşağılık duygusuyla başladığını düşünür. Güçsüz ve çaresiz bir çocuğun yaşamını sürdürebilmek için daha büyük ve güçlü yetişkinlere bağımlı olması, bunun ilk örneğidir

arrow-up icon