#Özgün Yazılar

"Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu?"

Image
Image

Tamamlanmamış Başa Çıkabilme Becerilerinin Bir Çıktısı: Duygusal Yeme

Duygusal yeme, açlık hissi nedeniyle olmaksızın, olumsuz duygulanıma yanıt olarak ortaya çıktığı düşünülen bir çeşit yeme davranışıdır. Aynı zamanda bireylerin...

Image

COVİD-19 ve DAMGALAMA

Damgalama, toplumlarda belirli bir hastalığa sahip olan bireylere karşı ön yargılı davranılmasına ve bu kişilerin ayrımcılığa maruz kalmasına neden olmaktadır. İspanya’da katanlar, Amerika’da...

Image

Carl Gustav Jung İle Gizemli Bir Yolculuk: Kolektif Bilinçdışı

Tarihte farklı kültürlerde benzer örüntülere sıkça rastlanmaktadır. Örneğin, İran-Pers mitolojisinde bulunan Şahmeran ile Yunan mitolojisinde bulunan Medusa birçok açıdan benzerlik göstermektedir.

Image

Vazgeçememenin Döngüsü: Concorde Yanılımı

Şimdi sizden gerçekleşmesi için çok emek harcadığınız fakat hiçbir zaman istediğiniz gibi sonuçlanmayan bir işi/ ilişkinizi düşünmenizi istiyorum. İçerisinde bulunduğunuz ...

Image

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Tecrübesiz bir kişi tarafından yazılan bilimsel bir makale genellikle, kişinin bilimsel makale yazım tekniğinin basit görüntüsüne aldanmasıyla, kolay zannedip önemsemediği detaylar yüzünden reddedili

Image

Adleriyen Kavramlar: Bireysel Dinamikler ya da Toplumsal Belirleyiciler

Adler’in çocukluktaki bağımlılıktan ve çaresizlikten kaynaklanan temel bir yetersizlik ve güvensizlik duygusu için kullandığı terim. Gerçek veya hayali fiziksel, zihinsel ve

Image

Özgür İrade ve Determinizm

Bilincin, kendi eylemlerini kontrol etme, özellikle de niyetli eylem yapabilme gücü; kişinin durumlara karşı tepkilerini özgürce seçme, kendi seçeneklerini, kararlarını özgürce ortaya koyma yetisi, a

Image

Mağdur Kadınlar Neden Suçlanıyor?

Dünyanın her yerinde, sistematik bir şekilde, kimi zaman sessizce, kimi zaman gözler önünde kadınlar eşitsizliğe maruz kalıyor; fiziksel, duygusal, cinsel istismara uğru...

Image

Pandemilerin Küresel Etkileri ve Psikososyal Sonuçları (COVID-19)

Virüs, canlı olmayan ancak canlılığın her an için mevcut olduğu varlıklardır. Diğer bir ifadeyle hücre içi parazitlerdir. Bölünerek çoğalamadıkları için de konak hücreleri kullanarak çoğalırlar.

Image

COVID-19 Yazı Serisi II: Epidemilerin Oluşma Sebepleri

İnfluenza virüsleri ile temas kurmuş bireylerin enfeksiyona yakalanma durumu, vücut dolaşımındaki nötralizan antikor düzeyi ile ters orantılıdır.

Image

COVID-19 Yazı Serisi III: Pandemilerin Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Psikososyal Etkileri

Geçmişten günümüze salgın hastalıkların yarattığı sarsıcı sorunlar hep var oldu. Bunlar, toplum üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım izler bıraktı.

Image

Reklam Psikolojisi

“Reklam” “(Fr. Reclame) bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” olarak tanımlanmaktadır.

arrow-up icon