#Özgün Yazılar

"Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu?"

Image
Image

Stresin Fizyolojisi

Yaşamımız boyunca deneyimlediğimiz ve bizi etkileyen bazı olaylar vardır. Sevilen birinin ölümü, savaşlar, doğal afetler, trafik kazaları...

Image

Ölüm Farkındalığının Hayatın Anlamı Üzerine Etkisi

Hayatı değerli kılan şey nedir? Yaşamaya dair motivasyonlar kişiden kişiye farklılık gösterir: kimileri için üretmek , kimileri için kendini gerçekleştirmek, kimileri içinse sevmek-sevilmek.

Image

Stendhal Sendromu (Sanat Zehirlenmesi)

Stendhal Sendromu, ihtişamlı bir sanat eseri karşısında gelişen aşırı hassasiyet durumu...

Image

Kendine Has Bir Eğitim Yöntemi: Montessori Felsefesi

Montessori Eğitim Yaklaşımı, erken yaşlarda çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayarak zaman içerisinde kendisine yetebilen bir birey haline gelmesi olarak tanımlanır.

Image

Baş Etme Yetimiz: Psikolojik Sağlamlık

İnsan olarak birçok olumsuz durumun içinde kalabilmekteyiz. Günlük yaşam stresi, doğal afetler, savaş, terör gibi durumlar insan için birer tehdit unsurudur.

arrow-up icon