#Son Eklenenler

İşte psikopress'e son eklenen içerikler.

Image
Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Sûret Pazarı

Eksikliğin rüzgârına kapılıp değişime koşan ayaklar, kaygı yaradılışlı bedenler, noksanlığı maskelemeye çalışan makyajlar, altın orana tabi ölçüler…

Image

Görmek İstenilen, Aslında Olan: Toplumsal Cinsiyet

Sen kadınsın, ben erkek. Bizi birbirimizden ayıran sence ne? Sorunun yalnız bir cevabı var, biyolojik farklılıklarımız. Peki, sadece bu kadar küçük bir sebep bizim çok farklı olduğumuzu öngörebilir mi?

Image

İnsan Beyni Hakkında 8 İlginç Bilgi

Ortalama yetişkin insan beyni yaklaşık 3 kilo ağırlığında ve erkeklerde kadınlardan daha büyük olma eğilimindedir...

Image

Rubin’in Hoşlanma ve Aşk Ölçeği

Psikolog Zick Rubin, aşkı deneysel olarak ölçmek için bir yöntem geliştiren ilk kişilerdendir. Rubin, aşkın üç öğeden oluştuğuna inanıyordu: Bağlanma, ilgi ve yakınlık/mahremiyet...

Image

Düşüncelerimiz Dil Yapımızdan Etkilenir mi?

Sapir-Whorf Hipotezi insan düşüncesinin yerel dilerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğini söylemektedir.

Image

John Lee’nin 6 Aşk Tarzı

John Lee, aşkın 6 türünün olduğunu ve bunların bir renk skalasına benzediğini düşünüyordu. Lee’ye göre 3 temel renk olduğu gibi, aşkın da 3 temel türü vardır.

Image

Disleksiya Yazı Dizisi III: Disleksiyanın Belirtileri Nelerdir?

Disleksiya, bazı kişileri diğerlerinden daha çok etkilediği için, bir çocuktaki belirtiler başka birindeki belirtilerden farklı olabilir. Bir kısmının okuma ve harfleme ile ilgili sorunları vardır.

Image

Disleksiya Yazı Dizisi II: Disleksiyanın Nedenleri

Neyin disleksiye yol açtığını belirlemeye yönelik araştırmalar sürüyor kuşkusuz. Bununla birlikte, çocuğun disleksi olma olasılığını genlerin ve belirli beyin bölgelerindeki farklılıklarının etkiler..

Image

Disleksiya Nedir?

Disleksiyayı anlamanın yollarından biri, onun ne olmadığını belirlemektir. Yetersiz zihinsel kapasite ya da tembellik değildir. Görme bozukluğundan kaynaklanan bir sorun da değildir.

Image

Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı

Teknoloji ve internet, dünyanın birçok yerinde hemen hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknoloji ve internet doğru kullanımı...

Image

Öğrenme Teknikleri ve Öğrenmeye Uygun Fizyolojik ve Psikolojik Hazırlık

Öğrenmeyi farklı açılardan tanımlamak mümkündür. En genel tanımıyla öğrenme, kişinin çevreden almış olduğu duyumları, zihinsel süreçler içerisinde yorumlayarak, düşünce sistemini işler...

Image

Psikoloji Bilimi Alt Disiplinleri

Adli Psikoloji, Araştırma Psikolojisi, Biyolojik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Evrimsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi...

arrow-up icon