#Son Eklenenler

İşte psikopress'e son eklenen içerikler.

Image
Image

Mühürleme (Basımlama) Unutulmaz!

Avusturyalı zoolog ve doktor Konrad Lorenz davranış bilimlerinin – doğal yaşamdaki hayvan davranışlarının karşılaştırmalı araştırması- kurucularından biridir. Lorenz çalışmalarına kazları...

Image

Pavlov’un Köpeği

İnsanoğlunun davranışlarının büyük çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Dolayısıyla bu davranışların nasıl oluştuğu, niçin böyle davrandığımızı aydınlatabilmek için, öğrenmenin tanımlanmasına...

Image

Ölüm Farkındalığının Hayatın Anlamı Üzerine Etkisi

Hayatı değerli kılan şey nedir? Yaşamaya dair motivasyonlar kişiden kişiye farklılık gösterir: kimileri için üretmek , kimileri için kendini gerçekleştirmek, kimileri içinse sevmek-sevilmek...

Image

PsikoRöportaj: Akran Zorbalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa ve uzun vadeli olumsuz sonuçları olan akran zorbalığı, okullarda sıklıkla karşılaşılan toplumsal bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Akran zorbalığını gerçekleştiren veya buna maruz...

Image

Olumlu ve Olumsuz Duyguların Kontrolü: Duygu Düzenleme Stratejileri

Duygu, birey için önemli sayılabilecek durumlar söz konusu olduğunda koşulsal olarak, bazı durumlarda ise neredeyse otomatik olarak ortaya çıkan deneyimsel davranışlar örüntüsü, fizyolojik tepki...

Image

Stres ve Genel Uyum Sendromu

Stres: Bireyin tehdit edici ve zorlayıcı olaylarla karşılaşma anında içerisinde bulunduğu, baş edebileceği düzeyde olduğu sürece gelişmesine yardımcı, aksi takdirde ise bireyin tüm psikolojik ve...

Image

Psikoröportaj: Klinik Psikolog Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer

PsikoPress’in yeni formatı PsikoRöportaj ile alanında uzman psikologların cevaplandıracağı soruların olduğu röportaj serimizin ilk kısmına hoş geldiniz.

Image

Öz Yeterlilik ve Öz Saygı Nedir?

İnsanların kendine karşı tutumları ve inançları, hedefledikleri durumu gerçekleştirmede büyük rol oynar. Bu inançlar ve tutumlar öz yeterlilik ve öz saygı kavramları adı altında ele alınır.

Image

Ebeveynlik Tarzları

Ebeveynlik tarzları, çocukların o anki ve gelecekteki farklı davranışlarında etki sahibidir. Ebeveynin tutumuna göre çocuk, ilerde kendine güvenen veya öz saygısı düşük bir birey olabileceği gibi...

Image

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Bilimsel makale yazmaya yeni başlayan kişiler için derlenen bu yazımızda dikkat edilmesi gereken birçok önemli kurala yer verip, bilimsel makale nasıl yazılır onu açıklamaya çalıştık.

Image

Adleriyen Kavramlar: Bireysel Dinamikler ya da Toplumsal Belirleyiciler

Adler, her birimizin yaşama bir aşağılık duygusuyla başladığını düşünür. Güçsüz ve çaresiz bir çocuğun yaşamını sürdürebilmek için daha büyük ve güçlü yetişkinlere bağımlı olması, bunun ilk örneğidir

Image

Skinner’in Distopyası

Dünyanın en tanınmış psikologlarından biri olan Amerikalı Radikal Davranışçı Burrhus Frederic Skinner’ın aynı zamanda bir distopya romanının yazarı olduğunu biliyor muydunuz?

arrow-up icon