#Son Eklenenler

İşte psikopress'e son eklenen içerikler.

Image
Image

B.F. Skinner kızını bir kutuda mı yetiştirdi ?

Skinner’ın, “havalı beşik” (“bebek bakıcısı” veya “vâris düzeltici” ismiyle de anmaktaydı) adını verdiği bir çeşit beşik/oyun parkı geliştirdiğini biliyor muydunuz?

Image

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Pek çok psikoloji öğrencisi, seçtikleri ana dalda mezuniyet için istatistik derslerinin gerekli olduğunu fark ettikleri anda şaşırır. Evet başta şaşırtıcı gelse de, istatistik dersleri neredeyse...

Image

Mağdur Kadınlar Neden Suçlanıyor?

Dünyanın her yerinde, sistematik bir şekilde, kimi zaman sessizce, kimi zaman gözler önünde kadınlar eşitsizliğe maruz kalıyor; fiziksel, duygusal, cinsel istismara uğru...

Image

Pandemilerin Küresel Etkileri ve Psikososyal Sonuçları (COVID-19)

Virüs, canlı olmayan ancak canlılığın her an için mevcut olduğu varlıklardır. Diğer bir ifadeyle hücre içi parazitlerdir. Bölünerek çoğalamadıkları için de konak hücreleri kullanarak çoğalırlar.

Image

COVID-19 Yazı Serisi II: Epidemilerin Oluşma Sebepleri

İnfluenza virüsleri ile temas kurmuş bireylerin enfeksiyona yakalanma durumu, vücut dolaşımındaki nötralizan antikor düzeyi ile ters orantılıdır.

Image

COVID-19 Yazı Serisi III: Pandemilerin Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Psikososyal Etkileri

Geçmişten günümüze salgın hastalıkların yarattığı sarsıcı sorunlar hep var oldu. Bunlar, toplum üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım izler bıraktı.

Image

Reklam Psikolojisi

“Reklam” “(Fr. Reclame) bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” olarak tanımlanmaktadır.

Image

Psikolojik Sözleşme

Psikolojik sözleşme iş dünyasının oluşumundan itibaren varlığını sürdürmüş olsa da teorik olarak söz konusu olması 1960 yılında Argyris tarafından gerçekleştirilmiş ve literatüre katılmıştır.

Image

Aslında Farklı Değiliz, Aynıyız!

Otizm, kelime anlamı olarak “bireyin kendi içine kapanması” ya da “içeyöneliklik” şeklinde tanımlanmakta ve 1943 yılında Kanner tarafından 3 yaş altındaki çocuklarda olduğu saptanan, yaşam boyunca

Image

Ve Kanser Psiko-Onkolojiyi Doğurdu!

İnsan vücudunda bulunan her bir hücre, yaşamı boyunca belirli bir sayıda bölünebilir.

Image

Benlik Saygısı

Benlik, kendimize ait olduğuna inandığımız kesin düşüncelerimiz, kendimizi algılayış biçimimiz ve kişiliğimize yön veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak bir ürünüdür.

Image

“Olmayacak, Biliyorum” Dediğimiz Her An: Öğrenilmiş Çaresizlik

“Kesinlikle olmayacak”, “Boş yere umut ediyorum”, “Hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum”. Bir hayat hayal edin, içinde umut olmayan, inanç olmayan… Her şey ne kadar da zor olurdu öyle değil mi?

arrow-up icon