Okunuyor:
Kendine Has Bir Eğitim Yöntemi: Montessori Felsefesi
Paylaş:
Image

Kendine Has Bir Eğitim Yöntemi: Montessori Felsefesi

Şule Atalay
9 ay önce

Montessori Eğitim Yaklaşımı, erken yaşlarda çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayarak zaman içerisinde kendisine yetebilen bir birey haline gelmesi olarak tanımlanır. Buna ek olarak tanımımıza, çocukların kararlarını kendi verebilen, verdiği kararların sorumluluklarını alabilen, kendini ifade edebilen ve çalışma özerkliğine sahip bireyler olmaları için destekleyici bir eğitim felsefesi olduğunu da ekleyebiliriz. Çocuğun birey olma yolculuğu sırasında, bu eğitim yönteminin önemli özelliklerden biri de çocuğun psikolojik dayanıklılığına katkısıdır (Saki, 2020).


Özellikle erken yaşlarda ve çocuğu merkeze alan bir eğitim yöntemi olmasının yanısıra düzenli bir ortam yaratarak çocuğun bireysel öğrenimi ve özgürce kendi seçimlerini yönetebilme imkanlarını sağlar. Çocuğun psikolojik ve doğasına uygun meyilleri göz önünde bulundurularak gelişimleri desteklenir. Bu kişisel eğitim süreci ailenin katılımını da kapsar (Yavaş, 2020). 


Bu eğitim yönteminde yalnızca yöntem değil, öğrenme ve öğretim de önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla eğitici olacak ortamında etkisi büyüktür. Çocuğa özerklik ve yeni şeyler keşfetme imkanları sunan bir ortam son derece yardımcı nitelikte olacaktır. Renkler, malzeme, yapı ve şekiller doğal ortamda düzenlenemesede yapay ortam çocuğun gelişiminde amacına uygun yönetilebilir. Plastik, son derece kullanışsız oyuncaklar yerine ahşap vb. doğal, çocuğa zarar vermeyecek oyuncaklar tercih edilebilir. Bu aynı zamanda bu ortamda ki mobilyalar içinde geçerlidir (Kıymaz, 2020).

‘Çocukluk’ kavramı toplumsal bir kategori olarak incelenmektedir ve toplumu etkilediği gibi toplumdaki bireylerin bakış açısından da etkilenir. Çocuklar toplumla bu denli etkileşim içerisinde oldukları için çocukların özgürleşmesi yetişkinleri ve toplumu özgürleştirecektir. Çünkü topluma sağlıklı birey kazandırabilmenin ilk aşaması çocukluktan geçer (Saki, 2020).


Kaynaklar

Saki, H. (2020). Montessori felsefesi ile eğitim alan 24-72 ay arası çocukların psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Yavaş, M. (2020). Montessori ve Meb okul öncesi eğitim programında eğitim gören çocukların değer düzeyleri sosyal yetkinlik ve davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

B. Kıymaz, C. (2020). Montessori eğitim yönteminin çocuk mobilya tasarımına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

Benlik Saygısı

Benlik, kendimize ait olduğuna inandığımız kesin düşüncelerimiz, kendimizi algılayış biçimimiz ve kişiliğimize yön veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak bir ürünüdür.

Image

Ve Kanser Psiko-Onkolojiyi Doğurdu!

İnsan vücudunda bulunan her bir hücre, yaşamı boyunca belirli bir sayıda bölünebilir.

Image

Psikolojik Sözleşme

Psikolojik sözleşme iş dünyasının oluşumundan itibaren varlığını sürdürmüş olsa da teorik olarak söz konusu olması 1960 yılında Argyris tarafından gerçekleştirilmiş ve literatüre katılmıştır.

arrow-up icon