Okunuyor:
Nöroloji ve Psikolojinin Buluşma Noktası: Nöropsikoloji
Paylaş:
Image

Nöroloji ve Psikolojinin Buluşma Noktası: Nöropsikoloji

Yağız Ederoğlu
2 yıl önce

Günümüzde psikoloji denilince çoğu insanın aklına sadece insanın zihinsel durumları veya zihinsel durumlarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklar gelse de psikoloji aslında bundan ibaret değildir. Her canlının yaşamsal faaliyeti zihinsel ve bedensel bir ilişki üzerine kuruludur, psikoloji bilimi de canlıların davranışlarını ve hastalıklarını gözlemlerken konuyu hem zihinsel hem de bedensel olarak ele almaktadır. Bu durum çeşitli çalışmaları gerektiğinden psikoloji bilimi de birçok alt dallara ayrılmaktadır. Bu dallardan biri de önemi azımsanamayacak olan nöropsikolojidir.


Nöropsikoloji Nedir ?

Beyin fazlasıyla karmaşık bir yapıdır ve beyni incelemek günümüzün bilim alanlarında da başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Temelde bahsedildiği gibi nöropsikoloji bölümünde de amaç zihin beden ilişkisini ele almaktır. Nöropsikoloji bölümünde amaçlanan insan beyninde meydana gelen işlev bozukluklarının, insan zihnine ve davranışlarına olan etkisini anlamaktır.


Nöropsikolog ne iş yapar ?

Nöropsikologlar sinir sisteminde bozulmalar meydana gelmiş bireylerin değerlendirmelerini yaparlar.

Bu bozulmaların tespiti, tanı ve değerlendirmesinde nörologlarla birlikte çalışarak hastalığın tanı ve tedavi sürecinde önemli rol alırlar. Fakat nöropsikologlar terapi uygulamazlar, terapi uygulamak uzmanlık alanı klinik psikoloji olan psikologların görevidir.


Bireyde oluşan sorunların temeli fiziksel bir durum ise bunun tedavisi tıp uzmanlarınca yapılır.

Nöropsikologlar bu problemlerin beynin hangi bölümünde oluştuğunu ve bu oluşumun sebeplerini incelerler. Hastanın tanı sürecinde bilinmesi gereken sorunun nereden kaynaklandığı ve sebep olan durumların tespitidir. Nöropsikologlar sorun yaşamakta olan bireylerin zihinsel işlevleri hakkında bilimsel veriler ile hazırlanmış olan bazı testleri kullanır ve bu testlerin sonuçlarına göre çıkarımlarda bulunurlar. Bir nöropsikoloğun yapacağı bu tanı ve çıkarımlar, bireyin yaşadığı hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli bir yer arz etmektedir. Ayrıca nöropsikologların yapmakta olduğu bilimsel labaratuvar çalışmaları beyin üzerine yapılmakta olan araştırmalara ışık tutmaktadır.

Hastanın tanı evresi aşıldıktan sonra nöropsikolog, hastanın iyileşme sürecinde de rol almaktadır. Bu evrelerden sonra girişilecek olan tedavi yöntemi ve bu tedaviyi uygulayacak olan uzmanlar nöropsikoloğun hasta hakkında vereceği kişilik yapısı, beceri ve yetenekleri hakkındaki bilgiler doğrultusunda tedavi şekli planlayacaklardır. Tedavi süreci boyunca nöropsikolog; hastanın iyileşme sürecini takip eder, tekrarlanan nöropsikolojik testler bilişsel ve davranışsal işlevlerde meydana gelen değişimlerin anlaşılmasını sağlar.


KAYNAKÇA

Kumral, E. (2014) Klinik Nöropsikoloji ve Psikiyatrik Hastalıklar. Ankara , Güneş Tıp Kitabevleri S:4-9

Öktem Ö. (1994). Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi; 9 (33), 33-44.

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

Alzheimer

Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu?

Image

Prefrontal Korteksi Nasıl Geliştirebiliriz?

Frontal korteks, insan beyninin yaklaşık üçte birini kaplar. Prefrontal korteks ise frontal korteksin uç kısımlarına verilen isimdir ve frontal lobların davranışlarımızla ilgili anlaşılması en güç ve

Image

Fregoli Sendromu

Fregoli sendromu dilimize ‘binbir surat sendromu’ olarak geçmiştir. Hastalığın ortaya çıkışı İtalyan bir tiyatro oyuncusu olan Leopoldo Fregoli’nin rol aldığı ve çok kısa süreler içerisinde farklı...

arrow-up icon