Nöroloji ve Psikolojinin Buluşma Noktası: Nöropsikoloji

Günümüzde psikoloji denilince çoğu insanın aklına sadece insanın zihinsel durumları veya zihinsel durumlarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklar gelse de  psikoloji aslında bundan ibaret değildir. Her canlının yaşamsal faaliyeti zihinsel ve bedensel bir ilişki üzerine kuruludur, psikoloji bilimi de canlıların davranışlarını ve hastalıklarını gözlemlerken konuyu hem zihinsel hem de bedensel olarak ele almaktadır. Bu durum çeşitli çalışmaları gerektiğinden psikoloji bilimi de birçok alt dallara ayrılmaktadır. Bu dallardan biri de önemi azımsanamayacak olan nöropsikolojidir.

Nöropsikoloji Nedir ?

Beyin fazlasıyla karmaşık bir yapıdır ve beyni incelemek günümüzün bilim alanlarında da başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Temelde bahsedildiği gibi nöropsikoloji bölümünde de amaç zihin beden ilişkisini ele almaktır. Nöropsikoloji bölümünde amaçlanan insan beyninde meydana gelen işlev bozukluklarının, insan zihnine ve davranışlarına olan etkisini anlamaktır.

Nöropsikolog ne iş yapar ?

Nöropsikologlar sinir sisteminde bozulmalar meydana gelmiş bireylerin değerlendirmelerini yaparlar.

Bu bozulmaların tespiti, tanı ve değerlendirmesinde nörologlarla birlikte çalışarak hastalığın tanı ve tedavi sürecinde önemli rol alırlar. Fakat nöropsikologlar terapi uygulamazlar, terapi uygulamak uzmanlık alanı klinik psikoloji olan psikologların görevidir.

Bireyde oluşan sorunların temeli fiziksel bir durum ise bunun tedavisi tıp uzmanlarınca yapılır.

Nöropsikologlar bu problemlerin beynin hangi bölümünde oluştuğunu ve bu oluşumun sebeplerini incelerler. Hastanın tanı sürecinde bilinmesi gereken sorunun nereden kaynaklandığı ve sebep olan durumların tespitidir. Nöropsikologlar sorun yaşamakta olan bireylerin zihinsel işlevleri hakkında bilimsel veriler ile hazırlanmış olan bazı testleri kullanır ve bu testlerin sonuçlarına göre çıkarımlarda bulunurlar. Bir nöropsikoloğun yapacağı bu tanı ve çıkarımlar, bireyin yaşadığı hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli bir yer arz etmektedir. Ayrıca nöropsikologların yapmakta olduğu bilimsel labaratuvar çalışmaları beyin üzerine yapılmakta olan araştırmalara ışık tutmaktadır.

Hastanın tanı evresi aşıldıktan sonra nöropsikolog, hastanın iyileşme sürecinde de rol almaktadır. Bu evrelerden sonra girişilecek olan tedavi yöntemi ve bu tedaviyi uygulayacak olan uzmanlar nöropsikoloğun hasta hakkında vereceği kişilik yapısı, beceri ve yetenekleri hakkındaki bilgiler doğrultusunda tedavi şekli planlayacaklardır. Tedavi süreci boyunca nöropsikolog; hastanın iyileşme sürecini takip eder, tekrarlanan nöropsikolojik testler bilişsel ve davranışsal işlevlerde meydana gelen değişimlerin anlaşılmasını sağlar.

KAYNAKÇA

Kumral, E. (2014) Klinik Nöropsikoloji ve Psikiyatrik Hastalıklar. Ankara , Güneş Tıp Kitabevleri S:4-9

Öktem Ö. (1994).  Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi; 9 (33), 33-44.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editör Girişi