Okunuyor:
Reklam Psikolojisi
Paylaş:
Image

Reklam Psikolojisi

Yağız Ederoğlu
1 yıl önce

Günümüzde psikoloji bilimi çoğu sektörde faaliyet göstermektedir ve sektörlerden bazıları için psikoloji diğer disiplinlerden çok daha önem arz etmektedir. Bu yazımda sizlere reklam sektörü ve reklamcılığın psikoloji ile olan ilişkisinden bahsedeceğim.

“Reklam” “(Fr. Reclame) bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” olarak tanımlanmaktadır.

Reklamcılık sektörü, farklı disiplinler ile ilgili bilgi birikimine ihtiyaç duyan bir sektördür. Bir reklamcılık uzmanı, kişisel ve kültürel olarak tüm sosyal bilim alanları ile alakadar ve hakim olmalıdır. Bu alanlara örnek olarak siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinler en önde gelenleri olarak göze çarpmaktadır. Reklamcılık, bir çalışma alanı olarak müşteri ve üretici arasında bir köprü işlevi görmektedir diyebiliriz. Bu işlevi gerçekleştirirken alıcı ve kaynak arasındaki etkileşimi sağlamak amacı ile bir iletişim aktivitesi yapmaktadır. Bu aktivite çeşitli sosyal ve psikolojik yöntemler kullanılarak alıcıyı ikna edebilmektedir. Sorun çözücü bir ürün veya başka birşeyin pazarlanması yada sunumunda ise hedef kitleye; bir değişiklik sağlama, sorun çözme çabası içererek ” algı yönetimi ” işlevini üstlenmektedir. Hatta ürün veya hizmetin sağlayıcısı olan kişi veya kurumlara olan güveni arttırmak amacı ile yapılan işin veya hizmetin topluma ya da alıcıya yapmış olduğu katkıları ön plana alarak ” itibar yönetimi ” yapılmaktadır.

Bazı reklamlarda bu örneklerin çok daha detaylı uç noktalarını görebilmekteyiz. Günümüzde reklam firmaları bu tarz girişimlerde bulunurken, psikoloji bilimini merkezde tutarak bir hedef kitle analizi oluşturmaktadırlar. Hedef kitle yapılan işler sonucunda, davranış veya fikirlerin değişmesinin beklendiği kişi yada kişilerdir. Amaçlanan mesajın, istenilen yere istenildiği şekilde iletilebilmesi için hedef kitlenin tam olarak kavramsal hale getirilmesi gerekmektedir. Bu süreci uzmanlar hedef kitleyi davranışlarına etki eden psikolojik özellikler; öğrenme süreci, güdülenme, kişilik ve inançlar gibi psikolojik etmenler halinde incelemektedir. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen demografik tanıma göre reklam ve psikoloji uzmanları hedef kitle üzerinde uyarıcı etki yapaması beklenilen reklamlar tasarlamaktadırlar.

Kaynaklar

– NI, Lan (2009). “Strategic Role of Relationship Building: Perceived Links Between

Employee-Organization Relationships and Globalization Strategies”, Journal

of Public Relations Research, 21 (1), pp (100-120).

– Aslan, V. (2012). Reklam iletilerinde tüketici davranışlarını belirleyen psikolojik etmenler:

Üniversitelerin gazete reklamları uygulama örneği. The Turkish Online Journal of Design

Art and Communication, 3(3), 9-17.

– Bal.P.N. (2020). Reklam, kültür ve iletişim. IBAD Journal of Social Sciences, 7, 167-182.

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Terapi Odası

Her öyküye değil, çoğu zaman tamamlanamamışlara kalem tutar terapi odaları. Tamamlananlar sıcak bir gülümseme eşliğinde anılarda tazelenirken ...

Image

Rakamlarla Dünyada Kadın Olmak

Şiddet, birey üzerinde fiziksel bir gücün ya da iktidarın kasıtlı bir biçimde uygulanması sonucu psikolojik hasara, ölüme veya fiziksel yaralanmaya yol açmasıdır.

Image

Duygular İnsan Yaşamında Neden Önemlidir?

“Mesele, duyguları aklımızdan söküp atmak ya da arkalarına saklanmak değil, bunları kabul ederek yaşamak ile ilgilidir.”

arrow-up icon