Okunuyor:
Sonsuza kadar çocuk mu kalmak istiyoruz? Peter Pan Sendromu
Paylaş:
Image

Sonsuza kadar çocuk mu kalmak istiyoruz? Peter Pan Sendromu

Beyza Aslan
2 yıl önce

Peter Pan Sendromu, büyüme fikrinden korkan ve olgunluklarına rağmen çocuk gibi davranan bireylerde gözlemlenen bir kişilik bozukluğudur. Sendrom Psikolog Dan Kiley tarafından 1983’te tanımlanmasına rağmen patolojik tanı olarak literatüre eklenmemiştir. Sendrom daha çok 18-25 yaş arası genç bireylerde gözlemlenmektedir. 30’lu yaşlardan sonra da devam etmektedir (Ateş, Yıldırım, 2018).

Psikolog Dan Kiley sendromu açıklarken ‘sorumluluk’ kavramını sendromun anahtarı olarak nitelendirmiştir. Günlük hayatta oldukça küçük işler olarak tanımlanabilecek oda düzenlemek, akademik hayatında başarılı olmak için çaba sarf etmek ya da partime küçük işlerde çalışmak bireye gelecekteki büyük sorumlulukları için tecrübe kazandırmaktadır. Bu tür aktivitelerden kaçmak olgun düşünmekten uzak durmaya sebep olmakta ve çocukça davranmaya yakınlaştırmaktadır (Karataş, 2019).

Şekil 1. Peter Pan Sendromu’nun düzeyleri (Karataş,2019).

Peter Pan Sendromu yaşayan 11-12 yaşındaki bireylerde sorumsuzluk kendini göstermektedir. El ve yüz yıkamak, diş fırçalamak, vücut temizliğine özen göstermek gibi temel bakım sorumluluklarından kaçınmak bu yaşlardaki sorumsuzluk davranışlarına örnek gösterilebilmektedir. 13-14 yaşlarında ise tedirginlik hali göze çarpmaktadır. Birey çevreyle ilişki kurmakta zorlanır, çatışma halindedir. Birey 15-16 yaşlarına geldiğinde ise reddedilme korkusunu baskın olarak yaşamaktadır. Yaşıtlarının onayını alamama endişesi yaşar. 17-18 yaşlarında kendini oldukça depresif hissetme ve ağır basan yalnızlık duygusu yaşarlar. Bu yaşlarda kilit nokta ise ebeveyn tavrıdır, diyebiliriz; çünkü bu dönemde bireyler ebeveynlerinin desteğini almak ister ve her yaşta olduğundan daha fazla onaylanma beklentisi içine girerler. 19-20 yaşlarına geldiğinde bireyler kendini yüceltme, duyarsızlık ve öfke patlamaları olarak kendini gösteren narsist davranış özellikleri yansıtırlar. 21-22 yaşlarında cinsiyetçi yaklaşımlar ve saldırganlık olarak kendini gösteren öfke davranışları belirti oluştururken, 30’lu yaşların başına gelindiğinde sosyal iktidarsızlık kendini gösterir. 30’lu yaşlar ve sonrasında ise yetişkinliği reddetmiş olmasına rağmen birey mutsuzluk ve umutsuzluk duygularını yoğun olarak hissetmektedir (Karataş, 2019).

 Peter Pan Sendromunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bireyin aldığı eğitim, bireyin ekonomik düzeyi oldukça önemlidir. Ekonomik durumu iyi olan bireylere sağlanan konfor bireyin emek kavramını kendi içinde değersizleştirebilmektedir. Günümüz teknolojisinin sağladığı kolaylıklar ve konfor da sendrom için oldukça önemlidir. Bilgiye rahat erişebilen ya da daha kolay yoldan teknolojiyi aktif kullanarak geçimini sağlayabilen günümüz kuşağı emek ve başarı kavramlarını içselleştirmede zorluk çekebilmektedir. Sendromun belirtilerinin ağırlıklı gözlemlenme döneminin ergenlik olduğu düşünüldüğünde anne- baba tutumlarının sendroma etkilerini göze çarpan bir faktör olarak değerlendirebiliriz (Karataş, 2019).

Kaynakça

Ateş, N., Yıldırım, M. S. Ö. (2020). Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 402-410.

Karataş, E. A. (2019). Peter Pan Sendromu: Bugünün Gençleri ve Yetişkinlikten Kaçış. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 117-129.

Yıldırım, M. S. Ö., Ateş, N. (2018). Büyüme Korkusu Ölçeği’nin (BKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 158-175.

Bunları beğenebilirsiniz.

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Terapi Odası

Her öyküye değil, çoğu zaman tamamlanamamışlara kalem tutar terapi odaları. Tamamlananlar sıcak bir gülümseme eşliğinde anılarda tazelenirken ...

Image

Rakamlarla Dünyada Kadın Olmak

Şiddet, birey üzerinde fiziksel bir gücün ya da iktidarın kasıtlı bir biçimde uygulanması sonucu psikolojik hasara, ölüme veya fiziksel yaralanmaya yol açmasıdır.

Image

Duygular İnsan Yaşamında Neden Önemlidir?

“Mesele, duyguları aklımızdan söküp atmak ya da arkalarına saklanmak değil, bunları kabul ederek yaşamak ile ilgilidir.”

arrow-up icon