Okunuyor:
Tiklerin en zor hali: Tourette
Paylaş:
Image

Tiklerin en zor hali: Tourette

Ziya Cerit
2 hafta önce

İnsan hayatını oldukça zorlaştıran bu sendrom sadece ortaya çıkarttığı tiklerle değil, bu tikler sebebiyle insanların bu rahatsızlığa sahip kişileri garipsemesi ve dışlamasıyla birçok sosyal bozukluğu da yanında getirir.

Karmaşık bir nöropsikiyatrik bozukluk olan tourette sendromu kendisini motor ve vokal tiklerle gösterir (Ak, Uzun, Özmenler, Cöngeloğlu, Bozkurt & Özşahin, 2011). Ergenlik ve çocukluk çağında başlayan bu sendrom, binde 4-6 sıklığında ortaya çıkar (Barak, Hocaoğlu, 2019). Tourette sendromunda başkalarından duydukları şeyleri sürekli tekrarlama (ekolali), kol sallama, omuz silkme, boğaz temizleme, öksürme, tekme atma, homurdanma gibi tiklerin yanında görülen birçok vakada kişiler argo, kaba ve çirkin şeyler söyleme dürtüsüne karşı koyamaz (Budak, 2017). Erkeklerde kadınlardan 3-4 kat daha fazla görülmektedir (Ak vd., 2011).

Tourette sendromuna sahip kişilerde genellikle antisosyal davranış, teşhircilik, agresif davranışlar, uygunsuz cinsel aktivite, kendine zarar verme ve uyku bozuklukları gibi davranışlar görülmektedir. Erkeklerde kadınlardan daha fazla eşlik eden rahatsızlık (komorbidite) görülür (Ak vd., 2011). Tourette tanısı klinik gözlem ve anamneze göre koyulur. Özgün bir tanı aracı yoktur.

Tourette sendromuna sahip kişiler yaşamlarının farklı noktalarında fazlasıyla zorlanmaktadırlar. Bu rahatsızlık üzerine yapılan araştırmalar belirgin bir zeka geriliği sorunu olduğu bulgusuna ulaşılamamıştır hatta araştırmalarda ortalama IQ puanı 88.8 olarak bulunmuştur (Tunalı, Cankorur, 2017). Rahatsızlığa sahip kişilerin çoğunluğunda hafif de olsa özgül öğrenme güçlüğü ve konuşma sorunları görülmektedir. Sendroma sahip kişilerin büyük çoğunluğunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, anksiyete görülür; depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve kendine zarar verme de görülebilir (Tunalı, Cankorur, 2017). Tanı alanlarının neredeyse üçte birinde orta-ağır zeka geriliği, üçte birinde de hafif yetersizlik kendisini gösterir (Tunalı, Cankorur, 2017).

Kaynak

Ak, M., Uzun, Ö., Özmenler, K. N., Cöngeloğlu, E., Bozkurt, A., & Özşahin, A. (2011). Tourette sendromlu olgularda nöropsikiyatrik bulgular. Gülhane Tıp Dergisi, 53(2), 89-93.

Barak, A., & Hocaoğlu, C. (2019). Erişkinde ‘Tourette Bozukluğu’: Bir Olgu Sunumu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 573-576.

Tunalı, T. Ç., & Cankorur, V. Ş. (2017). Sınır entelektüel yetersizlik tanısı ve klinik özellikleri. Kriz Dergisi, 25(1).

Budak, S. (2017). Psikoloji sözlüǧü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.


Bunları beğenebilirsiniz.

Image

Benlik Saygısı

Benlik, kendimize ait olduğuna inandığımız kesin düşüncelerimiz, kendimizi algılayış biçimimiz ve kişiliğimize yön veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak bir ürünüdür.

Image

Ve Kanser Psiko-Onkolojiyi Doğurdu!

İnsan vücudunda bulunan her bir hücre, yaşamı boyunca belirli bir sayıda bölünebilir.

Image

Psikolojik Sözleşme

Psikolojik sözleşme iş dünyasının oluşumundan itibaren varlığını sürdürmüş olsa da teorik olarak söz konusu olması 1960 yılında Argyris tarafından gerçekleştirilmiş ve literatüre katılmıştır.

arrow-up icon