busratuncer

Büşra Tuncer

@busratuncer


Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Terapi Odası

Her öyküye değil, çoğu zaman tamamlanamamışlara kalem tutar terapi odaları. Tamamlananlar sıcak bir gülümseme eşliğinde anılarda tazelenirken ...

2 yıl önce

Image

O Evlerde Kadınlar Bir Daha Gülmedi

Kültlerle vicdanını susturmayı başaranlar direnirken "Ölmek istemiyorum!" diyenlere, engellenememiş nice cinayetler işlendi o evlerde.

2 yıl önce

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Sûret Pazarı

Eksikliğin rüzgârına kapılıp değişime koşan ayaklar, kaygı yaradılışlı bedenler, noksanlığı maskelemeye çalışan makyajlar, altın orana tabi ölçüler…

2 yıl önce

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Umut

Evren düzeni itibariyle tezatlıkların uyumundan oluşur. Güneşin doğumu, gün batımının habercisidir. Ses, en çok sessizliğe yakışır. Yok oluş, var oluşa bağlıdır. Bu güne uyanmak, yarına uyumaktır...

3 yıl önce

Image

Benlik Saygısının Kişiler Arası İlişkilerde Yaşanan Bağımlılığa Etkisi

Benlik saygısı bireyin, deneyimlerini ve çevreden aldığı geribildirimleri birleştirilmesiyle zayıf veya güçlü olarak nitelendirdiği kişilik özelliklerini kendi varlığına yükleyerek oluşturduğu...

3 yıl önce

Image

Anlam Yüklenmiş, Amaca Yöneltilmiş Yaşamın ve Kişilik Özelliklerinin Öznel İyi Oluşa Etkisi

Günümüzde psikoloji bilimi geldiği nokta itibari ile ruhsal zindelik ve iyi hissetme hallerini yalnızca patolojik rahatsızlık yaşayan bireylerin özelinde değil, aynı zamanda gündelik yaşamda basit...

3 yıl önce

Image

PsikoPress Yapımı Sihirli Değnek: Arayış

Merakıma yenik düştüğüm günlerden birindeyim, bu sabahta sözünü ettiğin o yabancıyla aynı bedende uyandın mı?

3 yıl önce

Image

Tuvalet Eğitimi

Her çocuk için yeni bilgi ve becerileri kazanmanın uygun bir zamanı vardır. Doğru zamanda kazandırılması gereken becerilerden birisi de tuvalet eğitimi’dir.

4 yıl önce

Image

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık, insanoğlunun içgüdüsel ve olağan duygularından yalnızca biridir.

3 yıl önce

Image

Dil Ediniminde Kritik Dönem Varsayımı-Genie Vakası

Toplum yaşamından uzakta büyüyen çocukların sergilediği davranışlar “kritik/hassas dönem” varsayımını ortaya çıkarmıştır.

4 yıl önce

arrow-up icon