dogukanede

Doğukan Ede

@dogukanede


Image

Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı

Teknoloji ve internet, dünyanın birçok yerinde hemen hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknoloji ve internet doğru kullanımı...

2 yıl önce

Image

Öğrenme Teknikleri ve Öğrenmeye Uygun Fizyolojik ve Psikolojik Hazırlık

Öğrenmeyi farklı açılardan tanımlamak mümkündür. En genel tanımıyla öğrenme, kişinin çevreden almış olduğu duyumları, zihinsel süreçler içerisinde yorumlayarak, düşünce sistemini işler...

2 yıl önce

Image

Psikoloji Bilimi Alt Disiplinleri

Adli Psikoloji, Araştırma Psikolojisi, Biyolojik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Evrimsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi...

2 yıl önce

Image

Mühürleme (Basımlama) Unutulmaz!

Avusturyalı zoolog ve doktor Konrad Lorenz davranış bilimlerinin – doğal yaşamdaki hayvan davranışlarının karşılaştırmalı araştırması- kurucularından biridir. Lorenz çalışmalarına kazları...

2 yıl önce

arrow-up icon