talhaberk

Talha Berk Gürbüz

@talhaberk


Image

Chess ve Tomas’ın Çocuk Sınıflandırması

Kolay Çocuk: Thomas, Chess ve Birch’e göre, çocukların % 40’ını tanımlamaktadır. Diğerlerine karşı olumlu bir tutum içerisinde olan, sosyal olarak aktif, yeni deneyimler karşısında açıklık sergileyen

2 yıl önce

Image

Pandemilerin Küresel Etkileri ve Psikososyal Sonuçları (COVID-19)

Virüs, canlı olmayan ancak canlılığın her an için mevcut olduğu varlıklardır. Diğer bir ifadeyle hücre içi parazitlerdir. Bölünerek çoğalamadıkları için de konak hücreleri kullanarak çoğalırlar.

11 ay önce

Image

COVID-19 Yazı Serisi II: Epidemilerin Oluşma Sebepleri

İnfluenza virüsleri ile temas kurmuş bireylerin enfeksiyona yakalanma durumu, vücut dolaşımındaki nötralizan antikor düzeyi ile ters orantılıdır.

11 ay önce

Image

COVID-19 Yazı Serisi III: Pandemilerin Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Psikososyal Etkileri

Geçmişten günümüze salgın hastalıkların yarattığı sarsıcı sorunlar hep var oldu. Bunlar, toplum üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım izler bıraktı.

10 ay önce

Image

Aslında Farklı Değiliz, Aynıyız!

Otizm, kelime anlamı olarak “bireyin kendi içine kapanması” ya da “içeyöneliklik” şeklinde tanımlanmakta ve 1943 yılında Kanner tarafından 3 yaş altındaki çocuklarda olduğu saptanan, yaşam boyunca

2 yıl önce

Image

Ve Kanser Psiko-Onkolojiyi Doğurdu!

İnsan vücudunda bulunan her bir hücre, yaşamı boyunca belirli bir sayıda bölünebilir.

56 yıl önce

arrow-up icon